Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Życie Kulturalne i Folklor

09 listopad 2011r.

O atrakcyjności każdego regionu decydują istniejące na jego obszarze walory turystyczne, które zaspokajają różnorodne potrzeby w zakresie spędzenia wolnego czasu. Jednym z nich jest szeroko rozumiana kultura. Na życie kulturalne składają się cztery zasadnicze elementy to znaczy instytucje prowadzące działalność kulturalną, oferta kulturalna, środowiska twórcze i dobra kultury nagromadzone w postaci substancji zabytkowej. Upowszechnianiem kultury w województwie koszalińskim zajmuje się szereg wyspecjalizowanych instytucji kulturalnych. Oto niektóre z nich: Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie — placówka ta powstała w 1954 r. i prowadzi stałą działalność w czterech miastach: Koszalinie, Słupsku, Szczecinku i Kołobrzegu, oraz okresową jako scena objazdowa w: Białogardzie, Drawsku, Połczynie Zdroju, Świdwinie. Rocznie urozmaicony repertuar BTD ogląda przeciętnie 130 tys. widzów. Biuro Wystaw Artystycznych w Koszalinie — działa od 1966 r. organizując wystawy z zakresu sztuki współczesnej w salonie BWA, galerii "U" oraz oddziałach WDK w Świdwinie, Białogardzie, Kołobrzegu, galeriach : W IR i zakładowych. Ponadto działalność wystawiennicza jest prowadzona systematycznie w 33 placówkach kulturalno-oświatowych. W roku 1977 powstała z inicjatywy BWA awangardowa galeria sztuki. BWA prowadzi spotkania autorskie artystów plastyków, odczyty historyków sztuki, seminaria i szkolenie instruktorów, pokazy filmowe o sztuce oraz organizuje wystawy plastyków województwa koszalińskiego w NRD, Danii i Czechosłowacji. Państwowa Filharmonia im. Stanisława Moniuszki — organizuje koncerty symfoniczne, kameralne i rozrywkowe oraz organowe w ramach Koszalińskiego Festiwalu Muzyki Organowej. Swoją działalność prowadzi głównie na terenie województwa koszalińskiego i słupskiego, poza tym koncertuje w NRD, Czechosłowacji i Danii. Prezentowany repertuar to muzyka: niemiecka, fińska, polska, francuska, czeska i muzyka Stanów Zjednoczonych. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki — dysponuje księgarnią oferującą czytelnikom bogaty wybór wydawnictw polskich i obcych, salonem płyt i pocztówek, kawiarnią i czytelnią, posiadającą około 560 tytułów prasy polskiej i zagranicznej. Ponadto- MPiK prowadzi działalność z zakresu organizacji imprez kulturalnooświatowych, wystawienniczą i nauczanie języków obcych. Koszalińska Agencja Imprez Artystycznych — organizuje. spotkania z najlepszymi artystami estradowymi,, zespołami muzycznymi, kabaretowymi, organizuje imprezy plenerowe i zakładowe, programy rozrywkowe w lokalach gastronomicznych Koszalina i miast Województwa oraz imprezy dla dzieci. Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" Domek Kata — to jedna z ciekawszych i atrakcyjniejszych form upowszechniania kultury. Teatr Propozycji "Dialog" cieszy się dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców Koszalina jak i osób odwiedzających to miasto. Jest to stowarzyszenie miłośników teatru, którą stanowi kilkunastoosobowa grupa ludzi różnego wieku i różnych zawodów, stale zmieniająca się. Są oni jednocześnie widzami i aktorami. Poszukują nowych środków wyrazu opierając się na własnej inscenizacji stawiając sobie za cel nawiązanie jak najbliższego kontaktu z widzem. Ciekawy repertuar "Dialogu" opiera się na inscenizacji tzw. dzieł nieseenicznych, np. "Róża" St. Żeromskiego, ...Kleopatra" Cypriana K. Norwida, "Studium przedmiotu" Z. Herberta "Pochwała głupoty" Erazma z Rotterdamu itp. Jedną z form działalności "Dialogu" są otwarte spotkań a z krytykami teatru, pisarzami, reżyserami aktorami. Do instytucji kulturalnych, które prowadzą zarówno administracyjną jak i merytoryczną działalność w zakresie rozpowszechniania kultury należą:. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im Joachima Lelewela w Koszalinie — księgozbiór jej Uczy 250 000 woluminów oraz 550 tytułów czasopism. Działalność merytoryczna biblioteki prowadzona jest w pięciu działach: gromadzenia i opracowywania zbiorów, udostępnienia zbiorów, informacji bibliograficznej, dziale zbiorów specjalnych oraz w dziale instrukcyjno-melodycznym. Wojewódzki Dom Kultury — pełni funkcję koordynatora programowania kultury oraz doskonalenia kadr do spraw kultury. Pełni nadzór i pomaga 250 placówkom upowszechniania kultury, prowadzi bogatą działalność środowiskową na rzecz miasta i województwa. Organizuje przeglądy zespołów artystycznych, festiwale, konkursy, wystawy oraz imprezy okolicznościowe. Dysponuje salonem wystawowym, organizuje programy premierowe, pożegnania z tytułem, projekcje filmu studyjnego, projekcje DKF i imprezy filmowe dla dzieci. Kino studyjne "Kryterium" posiada również salę zabaw dla dzieci, które na czas projekcji dla dorosłych pozostają pod opieką fachowej kadry wychowawczyń przedszkoli. Miejski Ośrodek Kultury — prowadzi swą działalność poprzez upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej, organizowanie imprez. W MOK działają liczne zespoły muzyczne, wokalno-muzyczne, recytatorskie, taneczne, pracownie specjalistyczne. Prowadzone są różne formy upowszechniania wiedzy, muzyki, plastyki- i filmu. Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów — posiada 86 kin stałych i 18 ruchomych. Poza podstawową działalnością prowadzi pracę studyjną w 12 kinach na terenie województwa koszalińskiego i słupskiego. W sezonie letnim uruchamia kina letnie w Koszalinie, Kołobrzegu, Mielnie i Łazach. Organizuje spotkania z profesjonalistami filmu, konkursy filmowe, wystawy plakatu filmowego. Stałe imprezy roczne organizowane przez OPRF to: "Przegląd Filmów Krajów Nadbałtyckich", "Kołobrzeskie Lato Filmowe" (czerwiec), "Dni Filmu Polskiego" (wrzesień), "Dni Filmu Radzieckiego" (październik). Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne — prowadzi działalność w zakresie rozpowszechniania kultury, jest współorganizatorem i inicjatorem wielu imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym jak: festiwale piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu, zespołów artystycznych Wojska Polskiego', w Połczynie Zdroju, plenery osieckie, Dni Książki Regionalnej, Koszaliński Październik Literacki. Swoje oddziały posiada w Białogardzie, Darłowie, Drawsku, Kołobrzegu, Szczecinku, Świdwinie, Połczynie Zdroju. Warto dodać, że Koszalińskie posiada wielu twórców kultury. Są to kompozytorzy, literaci zrzeszeni w Związku Literatów Polskich; ciekawsze ich prace to: "Morski naszyjnik", książka zawierająca wiersze i fragmenty prozy, antologie "Próba liryki", "Pierwsze widzenie" zawierające poezję i opowiadania. Również spore osiągnięcia posiadają ludzie sztuki zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Koszalińskiego^. Obecnie ZPAP liczy 86 członków działających w sekcjach: malarskiej, architektury wnętrz, grafiki i rzeźby. Warto jeszcze wspomnieć o innej dziedzinie twórczości kulturalnej zasługującej na uwagę, a mianowicie kulturze ludowej, która została w ten region przeniesiona w 1945 r. przez osadników z różnych stron kraju i obecnie występuje w postaci już fragmentarycznej. W formie wyreżyserowanej i stylizowanej niewiele już ma wspólnego z autentyzmem, ale przybrała w regionie koszalińskim ciekawy charakter. Zawiera bowiem w sobie elementy tradycji ludowej kilku regionów, które zostały połączone w jeden system kulturowy. Twórczość ludową w województwie koszalińskim głównie uprawiają i rozpowszechniają zespoły ludowe i twórcy ludowi. Prace tych ostatnich w wielu przypadkach odbiegają od wymogów klasycznej rzeźby ludowej czy ludowego malarstwa, dlatego należy je traktować jako twórczość regionalną bądź pamiątkarską. Ciekawsze zespoły folklorystyczne i twórcy z terenu województwa to: Kapela Ludowa przy Domu Kultury w Karlinie, Zespół wokalny "Rozśpiewane Wierzchowianki" z gminy Wierzchowo Drawskie, Zespół Tańca Ludowego przy LO w Kaliszu Pomorskim, Zespół Tańca Ludowego przy Domu Kultury w Szczecinku, Zespół Folklorystyczny przy Domu Kolejarza w Szczecinku, Kapela Ludowa przy SHR w Strzekęcinie, Zespół Taneczny Ludowy przy Gminnym Ośrodku Kułturyw Dobrzycy, Zespół Tańca Ludowego i Kapela Ludowa przy Meijskim Ośrodku Kultury w Koszalinie, Kapela Cygańska przy Miejskim Domu Kultury w Szczecinku oraz Zespół Pieśni i Tańca "Bałtyk" z Koszalina, który m, in. w swoim repertuarze prezentuje ciekawy folklor kaszubski i amnestia. Liczba twórców ludowych i pamiątkarzy z województwa koszalińskiego jest dość znaczna, dlatego też nie sposób było by wymienić w tym opracowaniu wszystkich, przykładowo podajemy tylko kilku. Na uwagę zasługują prace Z. Waraszkiewicza z Darłowa — rzeźbiarza (rzeźba w drewnie), A. Brzozowskiej z Białego- Boru — pisze pisanki, W. Strużyńskiego z Połczyna Zdroju — rzeźbi w drewnie, grupy wycinankarek ze Świeszyna, J. Surdykowskiego — malarstwo ludowe, M. Pawlakowej z Darłowa — malarstwo na szkle i wielu innych. Jest to fragment "żywej" kultury, który jeszcze można spotkać w terenie.

ocena 4,4/5 (na podstawie 5 ocen)

Apartamenty i hotele na wczasy ze spa.
nad morzem, Koszalin, Kołobrzeg, kultura