Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

W Chłapowie nad Wielkim Morzem

25 July 2013r.

W Chłapowie nad Wielkim Morzem występują odkrywki węgla kamiennego. Do osobliwości przyrody należą liczne głazy narzutowe, przeważnie granity szwedzkie i finlandzkie, naniesione z północy przez lodowce. Do największych należy głaz w Kamiennem Jeziorze koło Mirachowa, pod Nową Hutą w pow. kartuskim, koło Zagórza i pod Prze-toczynem w pow. Weyherowskim, koło Chłapowa w powiecie puckim i t. d. Dzieje. W średnich wiekach kiedy plemiona słowiańskie sięgały aż po Łabę, istniało państwo Pomorskie, które dzieliło Ze zbiorów Książnicy Polskiej T. N. S. W. się na dwie części: Pomorze Gdańskie, zwane krótko Pomorzem, oraz Pomorze Szczecińskie, którego władcy zwali się „książętami Sławji i Kaszubji". Pomorze Gdańskie dzieliło się na cztery województwa: tczewskie, świeckie, gdańskie i belgradzkie, a dwa ostatnie obejmowały terytorjum zamieszkałe przez ludność kaszubską. Na terytorjum województwa belgradzkiego (dziś wioska Belgard na niemieckiem Pomorzu) ludność kaszubska uległa zczasem prawie całkowitej germanizacji. Pomorze Gdańskie sięgało od morza do Noteci wzdłuż lewego brzegu Wisły. Chrześcijaństwo istniało tu już od końca X wieku (Gdańsk był w roku 997 punktem oparcia wyprawy św. Wojciecha do kraju Prusaków) a pod względem kościelnym należało Pomorze przez długie wieki do biskupstwa ku- Mestwin I wedle tryptyku w Żukowie jawskiego we Włocławku, stanowiąc w jego granicach arcydja-konat gdański. Ród książąt gdańskich z rodzimej wyrosły gleby w stosunku do Piastów używał przeważnie zupełnej samodzielności a ziemie tutejsze tylko wyjątkowo były przez Polskę zawojowane za Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego. Po śmierci tego ostatniego i podziale Polski na dzielnice Pomorze przypadło Władysławowi II, w rzeczywistości jednakże władzę wykonywali prawie niezawiśli miejscowi książęta, używający jako godła państwowego herbu Gryf. Pierwszym historycznym członkiem tego rodu jest Świętopełk I (1110—48), po nim włada Subisław I (1148—78), oraz Sambor I (1178-1207) znany jako założyciel klasztoru w Oliwie. Następuja Subisław II (1207-16), i Mestwin I (1216—20) fundator klasztoru w Żukowie, który toczy walki z Duńczykami, dążącymi do zawojowania Pomorza. Najświetniejszą postacią rodu jest syn i następca Mestwina I Świętopełk łl (1220—66), zwany przez Kaszubów Wielkim, który niezawisłość swego państwa potrafi! utrzymać mimo licznych wojen z Polską, Duńczykami i Krzyżakami. On pierwszy z okolicznych władców słowiańskich odczuł niebezpieczeństwo, jakie groziło osadowieniu się w sąsiedztwie Krzyżaków i podjął walkę z nimi. Ostatnim z rodu był jego syn Mestwin II (1266—94), którego panowanie wypełniły walki o władzę z bratem i stryjami, oraz z Krzyżakami, którzy przekroczyli Wisłę. Umierając bezpotomnie, na podstawie umowy w Kępnie przekazał swe państwo Przemysławowi II Wielkopolskiemu, z tego głównie względu, że jak się wyraził „ich poddani jednym językiem mówili". Unja Polski i Pomorza była bardzo niewygodną dla Niemców, to też w rok później Brandenburczycy, którzy również na podstawie zapisu Mestwina II rościli sobie pretensje do Pomorza, zamordowali Przemysława II w Rogoźnie. Następca Przemysława Wacław II Czeski panował jednakże też i na Pomorzu, do którego pretensje podnosił równocześnie Łokietek. Po śmierci Wacława II i III Brandenburczycy wystąpili na nowo z pretensjami do Pomorza, a dwunastoletni okres walk o Pomorze (1296—1308) zakończył się dla Polski niekorzystnie, dzięki nieopatrzności Łokietka, który zajęty walkami o tron krakowski z Henrykiem Śląskim wezwał w r. 1308 Krzyżaków na pomoc przeciw Brandenburczykom, Krzyżacy odbili wprawdzie Gdańsk, jednakże nie myśleli o oddaniu go Łokietkowi, a nawet, aby wytępić miejscową ludność katolicką urządzili zaraz w r. 1308 w czasie jarmarku na Św. Dominika słynną rzeź, przy której 10.000 Kaszubów utraciło życie. Po zdobyciu Gdańska Krzyżacy w ciągu kilku miesięcy opanowali całe księstwo Pomorskie, a aby upozorować zabór odkupili w r. 1309 od margrabiów brandenburskich ich rzekome prawa do kraju. Nie pomogły wojny Łokietka, ani zwycięstwo pod Płowcami, a nawet interwencja papieża, Krzyżacy Pomorza nie wrócili, a w r. 1343 zrzekł się go Kazimierz Wielki pokojem w Kaliszu. Zdobyły kraj podzielono na 6 komturstw, dla utwierdzenia swej władzy uiortyKkowano szeregiem zamków. Oprócz zamków w Gdańsku, Człuchowie i Tucholi, które były siedzibą komturów, wzniesiono na terytorjum kaszubskiem zaniki w Pucku, Borzechowie, Starej Kiszewie, i kilka innych, po których ślady przechowały się do dzisiaj. Kraj poddano kolonizacji niemieckiej, a z owych to czasów pochodzą kolonje t. /.w. Kosznajdrów, katolickich Niemców zamieszkujących okolice Chojnic, które klinem wciskają się w ziemie polskie.

ocena 4.3/5 (na podstawie 6 ocen)

wczasy, nad morzem, zwiedzanie, atrakcje, morze, Wycieczki, Wypoczynek, Kaszuby, Pomorze, Polska, Chłapowo, Pomorze Gdańskie