Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Sopot i jego historia

27 październik 2011r.

Sopot położony jest między północną dzielnicą Gdańska — Oliwą a południową dzielnicą Gdyni —Kolibkami, w najbardziej malowniczym miejscu Wybrzeża. W dolnej partii nadmorskiej, piaszczysty pas nizinny wznosi się kilka metrów ponad poziom morza; szerszy w części południowej, zwęża się ku północy do kilkunastometrowego pasa plaży. Środkowa część miasta leży na łagodnym stoku, sięgającym w swej górnej partii wysoczyzny i urywającym się na wysokości ul. Jana Sobieskiego i ul. Jana Winieckiego. Trzecią częścią są tzw. Górki Sopockie powstałe jako wzniesienia morenowe, porośnięte lasem. Najwyższe ich wzniesienie wynosi 152,8 m npm. Podział na Sopot Górny i Sopot Dolny — jak się powszechnie określa — jest w praktyce podziałem umownym. Na ogół mieszkańcy Sopotu określają w ten sposób zabudowę powyżej ul. 20 Października, która stanowi główny trakt komunikacyjny miasta. HISTORIA Podobnie jak w szeregu sąsiednich miejscowości człowiek pojawił się na tych terenach w okresie młodszej epoki kamiennej. W VI w. p.n.e., w okresie żelaza, istniała tu ludność tzw. kultury wschodniopomorskiej, czego dowodem są znaleziska grobów skrzynkowych i urn twarzowych. Nad wysokim brzegiem zatoki znajdują się resztki grodu, który istniał tu od VIII—X w. Pierwsza historyczna wzmianka o Sopocie pochodzi z 1283 r., kiedy książę Mściwoj II nadał cystersom oliwskim szereg wsi, a wśród nich Sopoth. Już w przywileju Przemysła II z 1295 r. występuje nazwa Sopot. Tędy w XII w. biegł trakt handlowy w kierunku na Gdynię i dalej do Pucka, zwany via regia. Malownicze położenie Sopotu spowodowało, że począwszy od XVI w. gdańskie rodziny patrycjuszowskie wykupowały tu połacie ziemi, budując dwory. W XVII w. piętnaście dworów znajdowało się wzdłuż drogi przecinającej główny trakt komunikacyjny tj. na osi dzisiejszej ul. Bohaterów Monte Cassino i jej przedłużenia ku górze — ul. 1 Maja. Nad morzem powstała wówczas mała osada rybacka zamieszkana przez Kaszubów. W czasie oblężenia Gdańska przez wojska rosyjskie i pruskie w 1. 1733—34 Sopot został doszczętnie spalony. W XVIII w. tereny te należały do rodzin szlacheckich, m. in, do Przebendowskich i Sierakowskich. W 1819 r. Sopot liczył 307 mieszkańców i 23 domy, wśród nich 4 nieco większe — były to dwory. Już w 1820 r. znajdowały się tu łazienki. Przełomową datą stał się 1823 r., kiedy to były lekarz armii napoleońskiej, Jan Jerzy Haffner pobudował nowe łazienki, a Sopot uznano za kąpielisko. Nie jest jednak Sopot najstarszym kąpieliskiem Zatoki Gdańskiej, od 1808 r. funkcję taką spełniało Brzeźno. Już w 1824 r. powstał budynek zdrojowy, do którego w 1843 r. dobudowano salę teatralną. Przy trakcie nadmorskim (ul. Powstańców Warszawskich i Grunwaldzka) powstały liczne domy dla letników. W 1844 r. Sopot liczył 150 domów i 937 stałych mieszkańców. Dobry okres nastąpił dla osady po 1870 r., kiedy przeprowadzono tędy szlak kolejowy z Gdańska do Koszalina. Już w 1864 r. trzy razy dziennie konny omnibus przybywał tu z Gdańska. Wkrótce połączono pobliskie miejscowości (1874 r.), założono wodociągi (1872 r.), zbudowano gazownię (1885 r.). Podstawowe znaczenie dla miasta miała budowa nowego domu kuracyjnego (1881 r.) i łazienek (1884 r.). Starsze molo z lat trzydziestych XIX w. liczące ok. 70 m, rozbierane na zimę, przedłużono do 100 m, a dalsze przebudowy doprowadziły je w okresie międzywojennym do długości ok. 500 m (obecnie 512 m). Miastem stal się Sopot w 1901 r., wówczas też nadano mu herb. Już wtedy znajdowało się tu ponad 9 tys. stałych mieszkańców, a ilość letników przekraczała 12 tys. Podstawowe znaczenie" dla modnego już kąpieliska miały inwestycje dokonane tuż przed pierwsza wojną światową. W 1903 r. zbudowano łazienki północne, zakład leczniczo-kąpielowy w 1. 1903—4. Dom zdrojowy połączony z kasynem wzniesiono w okresie 1910—12. Operą Leśna powstała w 1909 r., a Grand Hotel w 1927 r. Gdy powstało Wolne Miasto, wbrew polskim staraniom Sopot został włączony w jego obręb. Mimo to jeszcze w pierwszych latach rozwijało swą działalność założone przed wojną z inicjatywy dr Majkowskiego Towarzystwo Muzeum Kaszubsko--Pomorskiego. Dom Polski przy ul. Chopina stał się ośrodkiem miejscowej Polonii. Obok szkoły podległej władzom szkolnym Wolnego Miasta (lecz z polskim językiem nauczania) istniała również dwuklasowa szkoła Polskiej Macierzy Szkolnej. Nacisk władz hitlerowskich po włączeniu terenu Wolnego Gdańska do Niemiec doprowadził do zaniku działalności polonijnej. Dnia 22.111.1945 r. wojska II Frontu Ukraińskiego wyzwoliły Sopot. Miasto doznało stosunkowo mało zniszczeń (spłonął budynek kasyna, część domów przy ul. Bohaterów Monte Cassino i kilka innych). Nic też dziwnego, że w pierwszych latach po wojnie tu właśnie rozwijało się szczególnie intensywne życie. Tu zaczęła swoją działalność Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych zanim przeniosła się do Gdańska. Powstały Wyższa Szkoła Muzyczna i Wyższa Szkoła Handlu Morskiego (późniejsza Wyższa Szkoła Ekonomiczna, a od 1970 r. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego), która działała konspiracyjnie na terenie Warszawy w 1. 1942—44. Już w 1945 r. rozpoczął działalność Teatr Dramatyczny. Duże znaczenie miały odbywające się tu do 1947 r. Międzynarodowe Targi Gdańskie, które ulokowały się w pawilonach nadmorskich przy molo. W 1948 r. zbudowano Powszechny Dom Towarowy. Dla przyjezdnych Sopot jest przede wszystkim miastem sezonu letniego. Powstałe w 1959 r. przedsiębiorstwo Kąpielisko Morskie Sopot rozpoczęło energiczną działalność, rozbudowując bazę noclegową, przebudowując i modernizując urządzenia plażowe, restauracje itp. W 1960 r. uchwała Rady Ministrów nadała Sopotowi statut uzdrowiska morskiego. W 1972 r. zakończono budowę Łazienek Północnych. Opera Leśna używana w latach przedwojennych do wystawiania wielkich oper dziś również służy Operze Bałtyckiej, lecz szczególnie jest znana dzięki Międzynarodowemu Festiwalowi Piosenki, który corocznie ściąga tu plejadę wybitnych piosenkarzy z całego świata. Gospodarzem Festiwalu jest zasłużona Bałtycka Agencja Artystyczna, znana również jako protektor i inicjator działalności znanych zespołów młodzieżowych. Sopot był również gospodarzem historycznego już dziś Pierwszego Festiwalu Jazzowego. Tak intensywnego życia kulturalno-artystycznego, jakie tętni każdego lata w Sopocie, nie znajdziemy w innych ośrodkach. Występują tu zespoły z całej Polski: teatralne, wokalne, muzyczne i taneczne. Zwolennikom big-beatu znany jest doskonale sympatyczny pawilon "Non Stop" położony przy przystanku Sopot Wyścigi. Ważnym ewenementem każdego sezonu jest Festiwal Sztuk Plastycznych organizowany przez Biuro Wystaw Artystycznych w pawilonach przy molo. Corocznie odbywają się tu wystawy indywidualne i zbiorowe artystów krajowych i zagranicznych. Szczególnie bliskie kontakty zostały nawiązane z kręgami artystycznymi krajów skandynawskich. Wystawy obejmują zarówno malarstwo, rzeźbę jak i grafikę, tkaninę i inne dziedziny sztuk plastycznych. W każdym sezonie letnim na założonym jeszcze w XIX w. torze wyścigowym "bomba idzie w górę", dostarczając kibicom silnych emocji. Nie jest to jednak sezoin tak intensywny jak np. na warszawskim Służewcu. Dużą atrakcją lata są regaty jachtów sportowych. Odbywają się one w ramach tradycyjnego już Tygodnia Zatoki Gdańskiej i uczestniczą w nich załogi zagraniczne obok czołówki krajowej. Start i meta zazwyczaj znajdują się na wysokości mola sopockiego, co znacznie podnosi atrakcyjność tego wysłużonego, lecz zawsze w nienagannym stanie utrzymanego obiektu. Sopot jest również bazą Funduszu Wczasów Pracowniczych. Znajdują się tu także campingi szeregu instytucji, położone nad morzem, między południowym skrajem miasta a Jelitkowem. Wśród zagranicznych turystów, których coraz liczniejsze rzesze corocznie spędzają urlopy w Sopocie, szczególnie wielu gości przybywa z Czechosłowacji, Węgier, RFN, a od kilku lat stale zwiększa się ilość Skandynawów. Sprawnie działające Biuro Zakwaterowań Kąpieliska Morskiego Sopot jest w stanie znaleźć miejsca dla nieograniczonej niemal ilości przybyszów. Obok licznych rozrywek, jakie zapewnia przyjezdnym Sopot, jest on również uzdrowiskiem. Poza Wojewódzkim Szpitalem Reumatologicznym znajduje się tu Zakład Balneoklimatyczny. Wbrew pozorom Sopot nie jest wyłącznie nastawiony na obsługę sezonu letniego, choć zagadnienie to jest sprawą zasadniczą dla władz Sopotu i szeregu przedsiębiorstw terenowych. W Sopocie znajdują się specjalistyczne zakłady przemysłowe. Wśród nich pracujące dla potrzeb przemysłu okrętowego: Zakład Elementów Automatyki i Sygnalizacji INCO, czy produkująca świetne zegary okrętowe Wojewódzka Spółdzielnia Pracy i Usług Wyrobów Precyzyjnych "Zegarmistrz", Sopockie Zakłady Przemysłu Maszynowego produkują na eksport m. in. urządzenia do obróbki drewna. Najbardziej znane są Sopockie Zakłady Przemysłu Terenowego Sopotplast, pod tą nic nie mówiącą laikowi nazwą kryje się produkcja znanych i poszukiwanych w całym kraju wyrobów z tworzyw sztucznych. Sklep wzorcowy Zakładów przy ul. Bohaterów Monte Cassino jest w stanie zaspokoić każdego klienta.

ocena 4,4/5 (na podstawie 5 ocen)

Polski Bałtyk zaprasza na wczasy.
wczasy, , nad morzem, Sopot, historia, zwiedzanie, Trójmiasto, zatoka Gdańska, uzdrowisko, kurort