Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Rewa

08 sierpień 2010r.

REWA U północnego wylotu Pradoliny Kaszubskiej nad Zatoką Pucką rozłożyła się na piaszczystej ławicy rolniczo-rybacka i letniskowa wieś Rewa. Ciągnie się wzgłuż brzegu na przestrzeni niespełna półtorakilometrowej. Teren, na którym jest położona wznosi się 2 do 4 m n.p.m. Może była to niegdyś wyspa i nie wiadomo kiedy zrosła się z lądem. Niektórzy badacze sądzą, że Rewa leży na terenie, na którym w XIII w. znajdowała się zaginiona wieś Zbychowo, wymieniana w 1224 r. w formie Zbichoua. Nazwa Rewa oznaczająca mieliznę wymieniona jest po raz pierwszy jako Riff przez opata oliwskiego Dawida Konarskiego, który pismem z 1589 r. zezwolił rybakom wybudować tutaj budy, będące ich schronieniem w okresie dokonywania połowów. To robocze siedlisko rozwinęło się z czasem w wieś, która już w 1682 r. nosiła dzisiejszą nazwę Rewa. W 1648 r. mieszkało w niej ośmiu rybaków podległych klasztorowi oliwskiemu. Na mocy dokumentu wystawionego przez opata Aleksandra Kęsowskiego teren ten uzyskali rybacy w wieczystą dzierżawę. Na czele wsi postawił klasztor sołtysa, którego obowiązkiem było wyznaczoną daninę w rybach w największym pośpiechu po zakończeniu połowów dostarczyć do Oliwy. Na daninę składały się określone ilości dorszy i śledzi, co dziesiąty łosoś i wszystkie jesiotry. Nadto musieli rybacy usuwać muł z Zagórskiej Strugi, przy której stał w sąsiednich Mostach młyn zbożowy cystersów. Daninę w rybach składali również proboszczowi w Oksywiu. Według rejestru z 1772 r. wieś zamieszkana była przez 14 rybaków nie posiadających ziemi. Prócz nich mieszkało w Rewie 14 rodzin komorników gnieżdżących się w 3 chałupach należących do klasztoru. Ponad sto lat później wieś liczyła 35 domów i około 500 mieszkańców. W przeszłości posiadała Rewa przystań, do której zawijały statki pełnomorskie. Jeszcze w 1926 r. była Rewa portem 10 szkut żaglowych o nośności 30-50 t. transportujących materiały budowlane. Uległy one zniszczeniu podczas działań wojennych. Obszar ziemi należący do Rewy wynosił 176 ha, z czego tylko 26 ha nadawało się do uprawy. Na resztę składały się łąki, nieużytki i parcele budowlane. Według danych z 1960 r. mieszkało w Rewie około 420, a obecnie 570 osób, wyłącznie Kaszubów. Niemal wszystkie domy są murowane, z cegły i niektóre z pustaków. Tuż przed wojną powstała obok wsi „Nadmorska Kolonia Dziecięca w Rewie" dla młodzieży ze Śląska. Podczas wojny obiekty kolonii uległy zniszczeniu. Większość ludzi z Rewy związana jest z rybołówstwem bądź bezpośrednio, bądź pośrednio, pracując w gdyńskich przedsiębiorstwach przetwórczych, w porcie rybackim, stoczni rybackiej. Z pracy na roli utrzymuje się w Rewie zaledwie około 30 osób. Przed wojną i w czasie zaboru pruskiego wielu mężczyzn pracowało we flocie handlowej. W 1922 r. około 50 rewian zaciągnęło się na statki różnych bander. Rewion są spotko w każdym porcie - chełpią się rewianie. Obecnie Rewa jest miejscowością odwiedzaną chętnie przez letników. Pokoje wynajmować można za pośrednictwem Biura Zakwaterowań PUT „Hel" w Rumi, istnieje również pole biwakowe. Czynna jest restauracja „Rewianka", bar, smażalnia ryb, sklep spożywczy. Urząd pocztowy, tel. 79-78. Autobusy WPK z Gdyni i Chyloni.

ocena 4,4/5 (na podstawie 5 ocen)

Apartamenty i hotele na wczasy ze spa.
atrakcje, nad morzem, Rewa, Zatoka Pucka