Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Międzyzdroje - muzeum

09 September 2011r.

Czas byśmy weszli do muzeum. W holu piękny okaz birkuta bielika z rozpostartymi skrzydłami. Tutaj zaopatrujemy się w literaturę o Parku, pocztówki oraz znaczki przyrodnicze i wchodzimy do I sali, gazie jest portret inicjatora założenia Parku prof. A. Wodziczki (zmarł 1948 r.), mapa Parku i fotografie krajobrazów wyspy Wolin oraz rzadkich roślin. Sala II jest poświęcona budowie geologicznej wyspy i jej roślinności. Można tutaj obejrzeć znalezione w tym rejonie skamieniałości. Są tu również okazy roślin: wydmowych, solniskowych, leśnych i zaroślowych. Zdjęcia pokazują roślinność drzewiastą rezerwatów ścisłych. Sala III poświęcona jest faunie wyspy, a więc ssakom, ptakom, motylom i chrząszczom, gadom, płazom i rybom słodkowodnym. Spośród ssaków jest tu sarna, lis rudy, borsuk, dzik, kret, kuna, wiewiórka, łasica, mysz i jeż. Oglądamy też ptaki wodne (znad Zalewu i znad morza), leśne, polne i błotne. W sali IV są eksponowane: ptaki wybrzeża, morświn i foka, ryby i rośliny morskie, małże i bursztyn. Jednym z najciekawszych okazów jest pingwin złotoczuby żyjący w południowej Ameryce, który zawędrował w 1966 r. aż po brzegi wyspy Wolin. Znaleziono go w Międzywodziu i przekazano do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, gdzie zakończył życie i jako eksponat powrócił do międzyzdrojskiego muzeum. Sala V jest przeznaczona na wystawy okolicznościowe. Przeważają tu prace członków Ligi Ochrony Przyrody propagujących zalesienia i ochronę lasu i drzew w różnych formach (rysunki, wycinanki, domki dla ptaków itp.).

ocena 4.3/5 (na podstawie 6 ocen)

nad morzem, atrakcje, spacer, muzeum, zwiedzanie, Międzyzdroje