Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  4  ... 11  Następna >

Zabytki Ziem Kaszubskich

25 July 2013r.

Zabytki artystyczne ziem kaszubskich są na terytorjum przyznanem Polsce mniej liczne, aniżeli w innych częściach województwa Pomorskiego, a najcenniejszy wśród nich, jakim jest niewątpliwie kościół pocysterski w Oliwie, pozostał na terytorjum wolnego miasta Gdańska.


W Chłapowie nad Wielkim Morzem

25 July 2013r.

W Chłapowie nad Wielkim Morzem występują odkrywki węgla kamiennego. Do osobliwości przyrody należą liczne głazy narzutowe, przeważnie granity szwedzkie i finlandzkie, naniesione z północy przez lodowce. Do największych należy głaz w Kamiennem Jeziorze koło Mirachowa, pod Nową Hutą w pow. kartuskim, koło Zagórza i pod Prze-toczynem w pow. Weyherowskim, koło Chłapowa w powiecie puckim i t. d.


Stroje ludowe na Kaszubach

25 July 2013r.

Stroje ludowe na Kaszubach są już w zaniku. Pierwotnie ulubioną barwą ubrań równie męskich jak i żeńskich była ciemno-granatowa. Z charakterystycznych części stroju zachowały się jeszcze zimowe czapki uszate, zwane mucami, przypominające czapki, jakie w zimie noszą górale i huculi. Kobiety noszą czepce t. zw. złotogłowie, wyszywane złotem i srebrem.


Kaszuby

25 July 2013r.

Kaszubi zamieszkują północną część województwa Pomorskiego od górnej Brdy po morze. Ziemia Kasrubów nie stanowi odrębnej jednostki ani geograficznie, ani historycznie, ani administracyjnie. Jest to jedynie pojęcie etnograficzne kraju zamieszkałego przez ludność używającą gwary kaszubskiej. Ziemia Kaszubów obejmuje dzisiaj całe Obszary powiatów puckiego, weyherowskiego, kartuskiego i kościerskiego, oraz


Żuławy Wiślane

25 July 2013r.

PRZEZ ŻUŁAWY DO MALBORKA Trasa prowadzi wschodnią częścią Żuław Wiślanych. Region ten od czasów średniowiecza zagospodarowywali koloniści holenderscy i ich potomkowie w celu odwodnienia nisko położonych terenów. Wyruszamy ze Stegny, niegdyś wioski rybackiej a dziś spokojnego kąpieliska nad Zatoką Gdańską.


Gdańskie Zabytki

25 July 2013r.

GDAŃSKIE ZABYTKI We wnętrzu znajdują się 23 ołtarze, głównie barokowe, ale także renesansowe i rokokowe. Najstarszą kaplicą katedry jest położona przy ambicie (obejściu za prezbiterium z ołtarzem) kaplica Św. Krzyża (zwana też Opacką), pod którą znajduje się krypta z grobami biskupów gdańskich. W katedrze pochowanych jest też ponad 60 książąt pomorskich w grobowcu z czarnego marmuru przy północnej ścianie prezbiterium.


Ludność Pomorza - okres wczesno historyczny

14 August 2012r.

Dzięki nadmorskiemu położeniu ułatwiającemu komunikację z różnymi krajami, ludność Pomorza w okresie wczesno-historycznym była zamożniejsza od mieszkańców reszty Polski i odznaczała się też wyższą kulturą. Tylko tutaj spotykamy świątynie słowiańskie zdobione bogato rzeźbami i malowidłami, budzącymi podziw kronikarzy niemieckich i duńskich, tylko tu istniała osobna kasta kapłanów i publiczny kult bóstw plemiennych. Pomorzanie początkowo palili swych zmarłych i obyczaj ten utrzymał się aż w głąb XII w. obok nowego zwyczaju grzebania zmarłych niespalonych, przejętego pod wpływem chrześcijaństwa. Źródłem zamożności Pomorza był handel. Za towar płacono płatami delikatnego q płótna (stąd pochodzą polskie słowa płacić, zapłata) oraz srebrem, odważanym na brązowych wagach składanych. Jakkolwiek w X w. na Pomorzu były już w obiegu liczne monety arabskie, bizantyjskie, anglosaskie, niemieckie, węgierskie, czeskie i polskie, to jednak system odważania utrzymał się jeszcze do XII w.,


Strona 1 z 11,   [1]  2  3  4  ... 11  Następna >