Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Gdańskie Zabytki

25 July 2013r.

GDAŃSKIE ZABYTKI We wnętrzu znajdują się 23 ołtarze, głównie barokowe, ale także renesansowe i rokokowe. Najstarszą kaplicą katedry jest położona przy ambicie (obejściu za prezbiterium z ołtarzem) kaplica Św. Krzyża (zwana też Opacką), pod którą znajduje się krypta z grobami biskupów gdańskich. W katedrze pochowanych jest też ponad 60 książąt pomorskich w grobowcu z czarnego marmuru przy północnej ścianie prezbiterium. Największą sławę katedrze przynoszą wspaniałe rokokowe organy, zbudowane w latach 1763-88 przez Jana Wulfa z Ornety i F.R. Dalitza z Gdańska. Składają się z 7876 drewnianych i cynowych piszczałek. Od 1958 r. w katedrze w Oliwie organizowane są międzynarodowe festiwale muzyki organowej. Codziennie odbywają się tu 20-minutowe koncerty organowe, w lecie nawet 6 razy dziennie. Do katedry przylega budynek klasztoru cystersów, w którego południowym skrzydle znajduje się Muzeum Diecezjalne z ekspozycją sztuki sakralnej. Po rozwiązaniu opactwa w 1831 r. był tu kościół parafialny, który w 1925 stał się siedzibą biskupa gdańskiego, w 1976 r. uzyskał tytuł bazyliki mniejszej, a w 1992 r. został podniesiony do rangi archikatedry. ZESPÓŁ ZAMKOWY W MALBORKU Budowę zamku w Malborku, nazwanej przez Krzyżaków Marienburgiem, rozpoczęto w zakolu Nogatu w 1274 r. Początkowo był to zamek konwentualny, jakich zbudowano wiele w państwie krzyżackim. Do końca XIII w. powstał obecny Zamek Wysoki otoczony międzymurzem i fosą. W 1309 r. przeniesiono z Wenecji do Malborka siedzibę wielkiego mistrza zakonu. Warownia stała się stolicą potężnego już wtedy państwa krzyżackiego. Rozbudowano Zamek Wysoki do regularnej budowli czworobocznej. Surowa bryła zamku-klasztoru ozdobiona została dekoracyjnymi wieżyczkami i fryzami, co nadało warowni cechy optycznej lekkości. Na miejscu wcześniejszego ufortyfikowanego przed-zamcza wzniesiono Zamek Średni, pełniący poza obronnymi także funkcje reprezentacyjne. W przypadku zdobycia Zamku Średniego załoga Malborka z powodzeniem mogła bronić się w oddzielonym od niego dwoma solidnymi murami Zamku Wysokim. Na Zamku Średnim znajdował się Pałac Wielkich Mistrzów, a w przylegającym do niego skrzydle zachodnim mieścił się Wielki Refektarz o wymiarach 30 x 15 m, w którym urządzano wystawne uczty nawet dla 400 biesiadników. Przepych Malborka nie ustępował niczym innym europejskim stolicom. Odbywały się tu turnieje i polowania, zjeżdżało się licznie europejskie rycerstwo by walczyć z poganami. Jednocześnie na tarasie zalewowym Nogatu budowano przedzamcze, zwane też Zamkiem Niskim. Była to największa pod względem powierzchni część warowni, otoczona własnym systemem murów obronnych i fos z bramami wjazdowymi, mieszcząca zaplecze gospodarcze. Aby dostać się na Zamek Wysoki trzeba było przedostać s'ę wcześniej przez zamki Niski i Średni, pokonując szereg zabezpieczeń. Wjeżdżając do Malborka od zachodu, najsłabiej obwarowanej strony, trzeba było pokonać bram, 4 zwodzone mosty i 3 kratownice. Przy wjeździe z innych kierunków etapów było jeszcze więcej. Do pierwszego w historii Malborka oblężenia doszło po bitwie pod Grunwaldem w 1410 r. i trwało 2 miesiące. Twierdzy nie udało się zdobyć, król Władysław Jagiełło odstąpił. Następne oblężenie, w czasie wojny trzynastoletniej w 1454 r. trwało aż pół roku i także zakończyło się niepowodzeniem. Okazało się, że najlepszym kluczem do bram twierdzy są pieniądze. Zakon popadł w tarapaty finansowe i nie miał czym zapłacić zaciężnej załodze warowni. W 1457 r. Kazimierz Jagiellończyk zapłacił najemnikom 190 tysięcy węgierskich florenów, dzięki czemu bez walki udało mu się przejąć zamek. Stolica państwa krzyżackiego została przeniesiona do Królewca, a Malbork przez ponad 300 lat pozostał pod panowaniem Rzeczypospolitej. Pałac Wielkich Mistrzów stał się jedną z rezydencji polskich królów. W Malborku znajdował się też jeden z największych arsenałów Rzeczpospolitej, strzeżony przez 200 żołnierzy. W 1772 r. zamek opanowały wojska pruskie, służył on im jako koszary i magazyny. Nastąpiła wtedy daleko idąca dewastacja obiektu, zniszczone zostały m.in. gotyckie sklepienia. W czasie wojen napoleońskich Malbork znów był twierdzą, co wiązało się z modernizacją systemu obronnego i ogromnym zadłużeniem miasta. Od połowy XIX w. do 1944 r. Niemcy odbudowywali zamek w jego średniowiecznej formie, gromadząc w nim zbiory muzealne. Kiedy w 1945 r. dotarł tu front wschodni, Malbork został ogłoszony twierdzą i obsadzony oddziałami SS. Niemcy bronili się tu od stycznia do początku marca, co spowodowało zniszczenie zamku w 50%. Po wojnie obiekt został odbudowany, powołano Muzeum Zamkowe w Malborku, a we wschodnim skrzydle otwarto wystawę bursztynów. W 1997 r. malborski zamek trafił na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO .

ocena 4.3/5 (na podstawie 6 ocen)

wczasy, nad morzem, zwiedzanie, atrakcje, Malbork, Gdańsk, UNESCO, Zabytki, Wycieczki, Wypoczynek, Kaszuby, Pomorze