Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Gdańsk - Koszalin

04 July 2013r.

GDAŃSK — KOSZALIN 199 km, droga główna E 28. Trasa biegnie przez Pobrzeże Kaszubskie i Wybrzeże Słowińskie w odległości kilkunastu i więcej kilometrów od brzegu Bałtyku, przez wszystkie ważniejsze miasta. Wiedzie przez nizinę nadbrzeżną, o krajobrazie dość urozmaiconym lasami i przecina doliny rzek płynących ku Bałtykowi. Odcinek Gdańsk — Reda (38 km) trasą 81 i 82. Z Redy trasa biegnie na zach. pradoliną rz. Redy. 45 km Wejherowo (46 500 mk.), m. położ. w pradolinie rz. Redy u podnóża pokrytej lasami wysoczyzny. Cementownia, zakłady przemysłu drzewnego, obuwniczego, odzieżowego. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-morskiej. Stara osada kaszubska, Wejherowska Wola, załóż. 1643 przez wojewodę J. Wejhera. Prawa miejskie 1650. Po śmierci Wejhera własność różnych rodów magnackich, m.in. Sobieskich, siostry Jana III, a później Marysieńki i synów. Rozwój 2 poł. XIX i XX w. Walki we wrześniu 1939. W latach okupacji hitlerowskiej w okolicy miasta działały oddziały partyzanckie podziemnej organizacji „Gryf Pomorski". W rynku kościół farny 1754-55, rozbud. 1927. Obok domek ryglowy (nr 15) XVIII w. Z pd.--wsch. narożnika rynku dojście ul. Waryńskiego do kościoła i klasztoru Reformatów 1651. Bogate wyposażenie barokowe. Pałac XVIII w., rozbud. XIX w., obecnie Państwowy Zakład dla Dzieci Głuchych. Przy ul. 1 Maja pomnik na mogile więźniów z obozu koncentracyjnego w Stuttho-fie, rozstrzelanych przez hitlerowców w marcu 1945 podczas ewakuacji obozu. Kilka domów XVIII i XIX w. Na pd. od miasta * Kalwaria — zespół 26 kaplic wczesnobarokowych 1649-55, częściowo przebud. XVIII/XIX w., położonych na wzgórzach wśród lasu. Piękny Park im. dr. A. Majkowskiego, przez który przepływają rzeki Cedron i Strużka. W odl. 2 km na pd. od miasta na Górze Zamkowej wczesnośredniowieczne grodzisko oraz stare kurhany. WEJHEROWO — KROKOWA. 21 km, droga drugorzędna. Wyjazd na pn. — 8 km Wielka Piaśnica. Wieś w Puszczy Darżlubskiej. W lesie na pd. blisko drogi pomnik dla uczczenia 12 000 Polaków zamordowanych 1939—40 przez hitlerowców. Na zach. od drogi masowe groby ofiar. 15 km Świecino. Obok wsi pole zwycięskiej bitwy (17IX 1462) polskich oddziałów dowodzonych przez P. Dunina z Krzyżakami. Na pd. od wsi kurhan, rzekomy grób poległych 2000 rycerzy i knechtów zakonnych, zw. mogiłą „Krzyżaki". — 21 km Krokowa (bocznica trasy 82). 49 km Bolszewo. — 54 km. W odl. 2 km na pd. Luzino. Stara wieś kaszubska wzmiankowana XIII w. Kościół barokowy 2 poł. XVIII w. rozbud. w XIX i XX w. Dworek poł. XVIII w., przydrożna kapliczka XIX w. — 64 km Bożepole Wielkie nad rz. Łebą. Punkt wyjścia wycieczek do pięknego przełomu Łeby wśród wzgórz morenowych. Kościół 1743. Obok dworu, 1 poł. XIX w., dąb ok. 400-letni. — 70 km Godętowo. Wymienione 1284. Mogiła więźniów Stutthofu zastrzelonych podczas ewakuacji obozu. W parku dwór klasycystyczny z ok. 1800. Dalej trasa biegnie pradoliną Łeby. Z lewej J. Lubowidzkie otoczone lasami. Nad jeziorem wieś Lubowidz, miejsce wypoczynku świątecznego mieszkańców Lęborka (5 km). 80 km Lębork (20 m, 32 900 mk.), m. położ. w pradolinie Łeby, u podnóża wzniesień morenowych pokrytych lasami. Zakłady przemysłu drzewnego, spożywczego, ceramiki budowlanej i maszyn rolniczych. W X w. stara osada słowiańska. 1310 zagarnięcie ziemi lęborskiej i Lęborka przez Krzyżaków. Prawa miejskie 1341, wzniesienie zamku i otoczenie miasta murami. W 1466 Polska oddała je w lenno władcom Pomorza Zachodniego, od 1657 lennikiem była Brandenburgia. Po 1772 okres wytężonej germanizacji trwającej do 1945. 194fJ—45 znajdowała się tu filia obozu Stutthof w Sztutowie. Pomnik ku czci zamordowanych więźniów. Przy rynku późnogotycki kościół św. Jakuba z XIV-XV w., sklepienie i szczyt wieży zrekonstruowane 1910, wyposażenie XVII i XVIII w. Wokół najstarszej części miasta fragmenty d. murów miejskich, z poł. XIV w. Na pn. wsch. późnogotycka Baszta Bluszczowa poł. XIV w. Na wyspie zamek XIV w., odbud. 1410 i przebud. XIX w. Obok młyn XIV w. przebud. i rozbud. XIX w., Dom Młynarza 1806. Przy ul. Młynarskiej stary ryglowy spichlerz (zach. ściana parteru gotycka) i Muzeum Regionalne. Z parku na wzgórzu widok na miasto i okolicę. W Lęborku skrzyżowanie z trasą 83 i koniec trasy 99 z Poznania. Wyjazd z Lęborka w kierunku pd.-zach. Do Potęgowa trasa biegnie wzdłuż linii kolejowej. — 90 km Pogorzelice. —100 km Potęgowo, duża wieś oraz PGR. W pobliżu grodzisko wczesnośredniowieczne nad potoczkiem Darżyńską Strugą. — 104 km Poganice nad rz. Łupawą, pałac, park, neogotycki młyn. 112 km. W odl. 7 km w lewo, na pd. wsch. Łupawa. W parku barokowy pałac XVIII w. Kościół przebud. w XVIII w., obok klasycystyczny pomnik 1802 oraz głaz pamiątkowy o obw. 6,4 mi wys. 3,5 m. — 119 km Mianowice. Na pn. przy drodze do Zagórzycy pomnik z granitowych głazów dla upamiętnienia potyczki wojsk gen. M. Sokolnickiego z oddziałem pruskim w 1807. We wsi Zagórzy ca kościół z ciosów granitowych 1841. — 125 km Rędzikowo. Duży PGR. Budynki gospodarcze poł. XIX w. W parku stara lipa i kilkusetletni dąb. 131 km Słupsk (22 m, 96 200 mk.), m. woj. położ. nad Słupią, w centrum polskiego wybrzeża, 18 km od brzegu Bałtyku. Duży ośrodek przemysłu spożywczego, maszynowego, drzewnego, obuwniczego i metalowego. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, teatr, Muzeum 778 Pomorza Zachodniego. Stary słowiański gród warowny i podgrodzie przy trakcie z Gdańska do Szczecina. Mieszko I włączył te tereny do Polski. W 1230 zajęcie Słupska przez książąt gdańskich, a po ich śmierci przejście jako wiano we władanie książąt Rugii. Na pocz. XIV w. zagarnięcie ziemi słupskiej przez Brandenburgię. Prawa miejskie 1310. Wkrótce odzyskanie miasta przez książąt zachodniopomorskich i oddanie go w zastaw Krzyżakom. Wykupienie miasta z rąk krzyżackich (w ratuszu obraz przedstawiąjący akt wykupu). Do 1637 w posiadaniu książąt zachodniopomorskich, a po podziale 1648 przypadł Brandenburgii. Od XVIII w. germanizacja. Podczas wojen napoleońskich 1807 zajęty przez wojska polskie pod wodzą gen. M. Sokolnickiego a później przez gen. J. H. Dąbrowskiego. Rewolucyjne wystąpienie okolicznej ludności pochodzenia słowiańskiego 1848. Powstanie Rady Robotniczo-Żołnierskiej 1918. Podczas ewakuacji obozu pracy 1945 rozstrzelano 24 więźniów — 22 Polaków i 2 Rosjan. 9 III 1945 wyzwolenie miasta. Ustka 1) Ratusz, 2) Nowa Brama, 3) Kościół Mariacki, 4) Kosc.oł podomin.kanski, 5) Zamek, młyn zamkowy i Brama Młyńska, 6) Wieża Czarownic, 7) Kaplica sw. Jerzego, 8) Domy mieszczańskie, 9) D. kościół Św. Mikołaja, 10) Karczma Słupska Na pl. Zwycięstwa (nowy rynek na granicy Starego i Nowego Miasta) neogotycki ratusz z wieżą i herbem Słupska. Wewnątrz obrazy związane z historią miasta. Pomnik ku czci poległych żołnierzy WP i AR. Nowa Brama i fragment murów miejskich XV w. Ul. Zawadzkiego do gotyckiego kościoła Mariackiego 2 poł. XIV w., przebud. XIX w., odbud. po wojnie. Wewnątrz gwiaździste sklepienia, barokowa ambona 1609, późnogotycka Pasja pocz. XVI w. Przy ul. Dominikańskiej gotycki * kościół podominikański XV w., przebud. ok. 1602 na zamkowy, ze smukłą wieżą i barokowym hełmem. Wewnątrz 2 barokowe nagrobki: ks. Anny (siostry Bogusława XIV, zasłużonej dla utrzymania słowiańskości tych obszarów) i jej syna ks. Bogusława Ernesta Croy. Zamek nad Słupią zbud. w pocz. XIV w., przebud. w XVI w. w stylu renesansowym, odbud. po wojnie na muzeum (zbiory regionalne, sztuka współczesna). W zamku odbywają się festiwale pianistyki polskiej. Obok młyn zamkowy (zbiory etnograficzne). Nad Słupią Brama Młyńska XV w. W centrum miasta pomniki: H. Sienkiewicza, K. Szymanowskiego, F. Chopina i J. Kilińskiego; na prawym brzegu Słupi pomnik Powstańców Warszawy. Przy ul. Wojska Polskiego „Karczma Słupska", druga bardzo popularna „Pod Kluką" znajduje się na przedmieściu Ryczewo (przy szosie do Łeby). Na lewo ul. F. Nullo z fragmentami murów miejskich i baszta zw. Wieżą Czarownic. Na skwerku przy ul. Zamkowej późnogotycka kaplica św. Jerzego. Przy ul. Jagiełły dobrze zachowany długi odcinek murów miejskich. Na starym rynku dwa zabytkowe domy mieszczańskie. Ul. Grodzką do kościoła św. Mikołaja XV w. (obecnie po odbud. biblioteka), obok fragmenty murów miejskich. W pn. części miasta cmentarz ok. 1500 żołnierzy polskich i radzieckich poległych w 1945. W Słupsku skrzyżowanie z trasą 98 i koniec bocznicy trasy 99.

ocena 4.3/5 (na podstawie 6 ocen)

nad morzem, atrakcje, rezerwaty, spacer, wczasy, wycieczki, Reda, Gdańsk, koszalin, Krokowa, Wybrzeże Słowińskie