Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

byłe Województwo koszalińskie

09 November 2011r.

Byłe województwo koszalińskie usytuowane jest w północno-zachodniej części Polski i zajmuje terytorium o powierzchni 8471,0 km2. Graniczy na wschodzie z województwem słupskim, na zachodzie ze szczecińskim, na południu — pilskim, zaś od północy na odcinku 85 km przylega do Bałtyku. Administracyjnie województwo podzielone jest na 35 gmin i 10 miast. Obszar ten zamieszkuje 445,4 tys. mieszkańców, przy średniej gęstości zaludnienia 52,5 osób/kma. Zróżnicowane ukształtowanie powierzchni, szaty roślinnej i warunków hydrograficznych na terenie województwa koszalińskiego przyczyniło się do dużej zmienności przestrzennej jednostek krajobrazowych. Według podziału Polski na regiony fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego, województwo jest w zasięgu dwóch prowincji, a mianowicie: Pobrzeża Południowo-bałtyckiego i Pojezierza Poludniowobałtyckiego. W obrębie pierwszej pod prowincji wyróżniono makroregion Pobrzeże Sławińskie z podziałem na mezoregiony: Wybrzeże Słowińskie i Równinę Białogardzką. W pod prowincji pojeziernej występuje makroregion Pojezierze Zachodniopomorskie z mezoregionami: Pojezierze Drawskie i Wysoczyzną Polanowska. W dalszej części opracowania, dla łatwiejszej orientacji, obszary o dużej jeziorności w województwie koszalińskim nazywać będziemy Pojezierzem Drawskim, a tereny rekreacyjne w sąsiedztwie brzegu morskiego — pasem nadmorskim.


Ludność i zatrudnienie

09 November 2011r.

Obszar województwa koszalińskiego według podziału administracyjnego z 1 czerwca 1975 r. zamieszkiwało w końcu tego roku 434,8 tys. osób. W ciągu następnych dwóch lat stan ludności wzrósł do 445,4 tys. To samo terytorium w 1950 r. zamieszkiwało 258,1 tys., dziesięć lat później 348,0 tys., a w 1970 r. — 404,4 tys. osób. Mamy więc do czynienia z systematycznym wzrostem liczby ludności. Wzrost ten jest jednak niezbyt dynamiczny, w związku z czym województwo to należało w przeszłości i należy nadal do słabo zaludnionych obszarów Polski.


Stopień Urbanizacji Województwa

09 November 2011r.

Według stanu w dniu 31 grudnia 1976 r. na 100 mężczyzn przypadało tu 101,2 kobiet, a średnio w kraju współczynnik ten wynosił prawie 106. O wiele większe zróżnicowanie niż w skali województw uwidacznia się w podziale na miasta i gminy oraz na poszczególne grupy wieku. Poważne zmiany w okresie powojennym zarysowały się również w strukturze ludności według wieku. Polegały one najpierw na wzroście, a potem na zmniejszaniu odsetka dla dzieci w wieku do 15 lat, przy wzroście udziału ludności w najstarsizych grupach wieku. W grupach wieku 16—59 lat, w latach pięćdziesiątych uwidocznił się spory spadek udziału, w następnym dziesięcioleciu odnotowano powrót do poziomu z pierwszych lat powojennych. Od szeregu już lat następuje powolny, lecz systematyczny wzrost procentowy tej grupy.


Będzino, Białogard

09 November 2011r.

BĘDZINO Wieś położona na morenie dennej Równiny Białogardz-kiej nad rzeką Czerwoną, przy trasie kołowej Koszalin — Kołobrzeg, w odległości 24 km od Koszalina. Przez Będzino przechodzi szlak kołowy "Wybrzeża". Początki osady sięgają XIII w. — do dziś zachował się średniowieczny układ wsi w kształcie owalnicy. Będzino liczy około 453 mieszkańców, jest ośrodkiem administracji gminnej. We wsi znajdują się: zlewnia mleka, GS, stolarnia, rozlewnia piwa i wód gazowanych. PKP — przystnek; linia: Koszalin — Kołobrzeg. PKS — przystanek; linia: Koszalin — Kołobrzeg. Zajazd "Przymorze" — kat. III, tel. 820-23 (90 miejsc konsumpcyjnych i 25 miejsc noclegowych).


Biały Bór

09 November 2011r.

Biały Bór Miasto położone na pojeEierzu Drawskim między jeziorem Bielsko (268 ha) a Ławiczka w głębokiej dolinie. Zbocza rynny jeziornej jeziora Bielsko o stosunkowo dużym nachyleniu pokryte są pięknym lasem. Jezioro w sezonie letnim objęte jest rozporządzeniem w sprawie ograniczenia nadmiernego hałasu. Biały Bór leży w strefie chronionego krajobrazu, na szlaku"Wzniesień Moreny Czołowej". Prawa miejskie nadano w 1382 r. Poza kościołem neogotyckim z XIX w. oraz cerkiewką przerobioną z kaplicy cmentarnej miasto nie posiada innych zabytków. W okresie międzywojennym Niemcy rozpoczęli budowę tzw. "Wału Pomorskiego" — łańcucha umocnień betonowych. Ponieważ Biały Bór, ze względu na swoje położenie, stanowił ważny węzeł obronny, umocnień tych było tu szczególnie dużo. Najlepiej zachowany bunkier znajduje się przy szosie Biały Bór — Sępólno. Miasto — mimo silnej obrony —• zostało zdobyte 28 lutego 1945 r. Na płd.-wsch. od miasta, nad jeziorem Bielsko, przy szosie do Człuchowa, znajduje się Państwowe Stado Ogierów oraz Ośrodek "Wczasów w siodle" — głównie dla turystów zagranicznych. Dyrekcja Stada Ogierów w zimie organizuje kuligi, a 3 listopada bieg myśliwski Huberta, w którym oprócz jeźdźców bierze udział wspaniała sfora ogarów. Stajnie stadniny są udostępnione do zwiedzania.


Biesiekierz

09 November 2011r.

Biesiekierz Miejscowość położona na bezleśnej, falistej równinie moreny dennej 12 km na płd.-zach. od Koszalina, przy głównej drodze: Gdańsk — Szczecin. Na uwagę zasługuje murowany kościół z XIV w. i drugiej połowy XVII w.


Chłopy

09 November 2011r.

Chłopy Wieś rybacka położona 18 km na płn.-zach. od Koszalina, nad brzegiem Bałtyku w strefie chronionego krajobrazu. Posiada ładną plażę i wysokie, utrwalone wydmy. Od Mielna i Sarbinowa oddziela ją gęsty nadmorski las. Wieś ma charakter letniskowy.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >