Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Powiat Sztum Rezerwaty Przyrody

09 November 2011r.

Biała Góra. Rezerwat "Biała Góra", położony w pobliżu delty Wisły i Nogatu, obejmuje dość stromy stok wzdłuż prawego brzegu Wisły od granicy lasu, znajdującego się w odległości 300 m na wschód od miejscowości Biała Góra do drogi leśnej między poddziałami w oddziale 123 Nadleśnictwa Ryjewo, Leśnictwa Benowo. Powierzchnia rezerwatu wynosi około 3.5 ha. Rezerwat został utworzony w celu zachowania roślinności stepowej, która jest coraz bardziej zagrożona. Od południa i zachodu zespół roślinności zmienia się, gdyż jest wypierany przez las liściasty. Jedynie w północnej części na nagich zboczach zachował się jeszcze zespół roślinności stepowej w nienaruszonym stanie.


Powiat Malbork Rezerwaty Przyrody

09 November 2011r.

Parów Węgry. W miejscowości Węgry (gromada Gościszewo) jest dość głęboki jar, w którym płynie potoczek wpadający do Nogatu. Górna krawędź jaru leży na wysokości około 50 m npm. a wylot jego łączy się z dawnym korytem Nogatu. Stoki jaru są strome, a miejscami nawet urwiste. Prawie cały obszar pokryty jest drzewostanem mieszanym z nieliczną domieszką gatunków iglastych. Najokazalsze dęby są szacowane na 300—400 lat. Prócz tego występują stare buki, jawory, lipy,brzozy, klony, olchy, jesiony a z iglastych stare sosny, świerki i modrzewie. Krzewy są bogato reprezentowane przez takie gatunki, jak kalina koralowa, kalina hordowina, wiciokrzew suchodrzew, dzika róża, wawrzynek wilczełyko, tarnina.


Powiat Elbląg Rezerwaty Przyrody

09 November 2011r.

Jezioro Drużno. Do najbardziej znanych rezerwatów przyrody w powiecie elbląskim zaliczamy jez. Drużno, położone na wschodnim krańcu Żuław, w odległości 4 km od Elbląga, w kierunku południowym. Stanowi ono pozostałość po głębokim, wcinającym się niegdyś w ląd Zalewie Wiślanym. Rezerwat obejmuje około 3000 ha, w tym ok. 1700 ha wody i 1300 ha trzęsawisk porośniętych trzciną. Drużno łączy się z Zalewem Wiślanym spławną rzeczką Elblążką. Poziom wody w Druż-nie ulega dość znacznym wahaniom, dochodzącym do 1 m różnicy, w zależności od kierunku wiatru. Przy silnych wiatrach północnych wysokość poziomu wód zwiększa się, gdyż rzeczka Elblążka zaczyna płynąć w przeciwnym kierunku (woda napędzana jest z Zalewu). Gdy wieją wiatry południowe, poziom wody zmniejsza się.


Powiat Nowy Dwór Gdański Rezerwaty Przyrody

09 November 2011r.

Kąty Rybackie. Na terenie lasów państwowych w oddziale 90 Nadleśnictwa Stegna w sąsiedztwie miejscowości Kąty Rybackie znajduje się rezerwat przyrody o tej samej nazwie. Rezerwat stanowi drzewostan sosnowy w wieku 120—150 lat z smugą sosny 95 lat od północy, wykorzystywany jako miejsce lęgowe kormoranów i czapli siwych. Zwarcie drzewostanu przerywane, miejscami występują luki. Runo charakterystyczne dla boru sosnowego świeżego. Teren pagórkowaty.


Powiat Gdański - Rezerwaty Przyrody

09 November 2011r.

Powiat Gdański Z Siedzibą W Pruszczu Gdańskim Rezerwaty Przyrody Wyspa na Jeziorze Przywidz. Malowniczo położona wyspa na jeziorze Przywidz porośnięta jest lasem bukowo-dębowym w wieku około 160 lat. W domieszce występuje olcha a pojedyńczo brzoza i lipa. Cały zespół posiada cechy naturalnego drzewostanu i dlatego został utworzony rezerwat. Jezioro otoczone lasami tworzy szczególnie piękny zakątek. Nic więc dziwnego, że obecnie jest wykorzystywane jako teren ośrodków wczasowo-wypoczynkowych.