Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Gdańsk - Koszalin

04 lipiec 2013r.

GDAŃSK — KOSZALIN 199 km, droga główna E 28. Trasa biegnie przez Pobrzeże Kaszubskie i Wybrzeże Słowińskie w odległości kilkunastu i więcej kilometrów od brzegu Bałtyku, przez wszystkie ważniejsze miasta. Wiedzie przez nizinę nadbrzeżną, o krajobrazie dość urozmaiconym lasami i przecina doliny rzek płynących ku Bałtykowi. Odcinek Gdańsk — Reda (38 km) trasą 81 i 82. Z Redy trasa biegnie na zach. pradoliną rz. Redy. 45 km Wejherowo (46 500 mk.), m. położ. w pradolinie rz. Redy u podnóża pokrytej lasami wysoczyzny. Cementownia, zakłady przemysłu drzewnego, obuwniczego, odzieżowego. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-morskiej.


Obserwacje Brzegu Bałtyku

23 sierpień 2013r.

OBSERWACJE NA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKACH BRZEGU. Brzeg na przestrzeni od Gdyni do Orłowa jest stromy, wysoki, porośnięty lasem sosnowym z domieszką brzóz, grabów, buków (rys. 20), oraz gąszczami żarnowca . Ściany brzegu są podziurawione w kilku miejscach norami — gniazdami Pokrój buków, Kamienna Góra. Plaża wszędzie wąska, a nawet kolo samego Orłowa, gdzie niezbyt dawno nastąpiło obsunięcie się brzegu, niema jej wcale: przejść można tuż pod ścianą, grożącą oberwaniem się.