Tanie kwatery na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Gdańskie Zabytki

25 July 2013r.

GDAŃSKIE ZABYTKI We wnętrzu znajdują się 23 ołtarze, głównie barokowe, ale także renesansowe i rokokowe. Najstarszą kaplicą katedry jest położona przy ambicie (obejściu za prezbiterium z ołtarzem) kaplica Św. Krzyża (zwana też Opacką), pod którą znajduje się krypta z grobami biskupów gdańskich. W katedrze pochowanych jest też ponad 60 książąt pomorskich w grobowcu z czarnego marmuru przy północnej ścianie prezbiterium.


Żuławy Wiślane

25 July 2013r.

PRZEZ ŻUŁAWY DO MALBORKA Trasa prowadzi wschodnią częścią Żuław Wiślanych. Region ten od czasów średniowiecza zagospodarowywali koloniści holenderscy i ich potomkowie w celu odwodnienia nisko położonych terenów. Wyruszamy ze Stegny, niegdyś wioski rybackiej a dziś spokojnego kąpieliska nad Zatoką Gdańską.


Kaszuby

25 July 2013r.

Kaszubi zamieszkują północną część województwa Pomorskiego od górnej Brdy po morze. Ziemia Kasrubów nie stanowi odrębnej jednostki ani geograficznie, ani historycznie, ani administracyjnie. Jest to jedynie pojęcie etnograficzne kraju zamieszkałego przez ludność używającą gwary kaszubskiej. Ziemia Kaszubów obejmuje dzisiaj całe Obszary powiatów puckiego, weyherowskiego, kartuskiego i kościerskiego, oraz


Stroje ludowe na Kaszubach

25 July 2013r.

Stroje ludowe na Kaszubach są już w zaniku. Pierwotnie ulubioną barwą ubrań równie męskich jak i żeńskich była ciemno-granatowa. Z charakterystycznych części stroju zachowały się jeszcze zimowe czapki uszate, zwane mucami, przypominające czapki, jakie w zimie noszą górale i huculi. Kobiety noszą czepce t. zw. złotogłowie, wyszywane złotem i srebrem.


W Chłapowie nad Wielkim Morzem

25 July 2013r.

W Chłapowie nad Wielkim Morzem występują odkrywki węgla kamiennego. Do osobliwości przyrody należą liczne głazy narzutowe, przeważnie granity szwedzkie i finlandzkie, naniesione z północy przez lodowce. Do największych należy głaz w Kamiennem Jeziorze koło Mirachowa, pod Nową Hutą w pow. kartuskim, koło Zagórza i pod Prze-toczynem w pow. Weyherowskim, koło Chłapowa w powiecie puckim i t. d.


Zabytki Ziem Kaszubskich

25 July 2013r.

Zabytki artystyczne ziem kaszubskich są na terytorjum przyznanem Polsce mniej liczne, aniżeli w innych częściach województwa Pomorskiego, a najcenniejszy wśród nich, jakim jest niewątpliwie kościół pocysterski w Oliwie, pozostał na terytorjum wolnego miasta Gdańska.